Generalforsamling 2021 afholdes digitalt

Årets generalforsamling bliver holdt 18. marts kl. 18.30. Vi kan ikke mødes fysisk, så det foregår digitalt via Google Meet. Hvis man ønsker at deltage, sender man en mail til ibby@info.dk senest en uge inden og modtager en mail med nærmere informationer og et link.

Image by Alexandra_Koch from Pixabay.

Vi er klar over, at det ikke er en ideel måde at holde generalforsamling på, men alternativet ville være en aflysning som sidste år, og det er vi ikke interesserede i.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2021 afholdes digitalt

Motivering af Nadia Mansour

Betina Falsing har skrevet den tale, hun holdt for Nadia Mansour, som modtog Klods Hans-prisen 2020.

Fra venstre: Kasper Købke (som har illustreret årets pris), Jesper Kirkegaard (som fortalte eventyret om Klods Hans), Nadia Mansour (prismodtager) og Betina Falsing (konferencier og taleskriver).

Alle mennesker har behov for at blive set og hørt. At deltage i fortællinger og stå på scenen i livets skuespil. At være optrædende, have en rolle med tale, gestik og mimik. Livets skuespil er en kæmpe opsætning, for livet er ikke ensidigt, men alsidig og nuanceret. Det kræver mange roller, mange optrædende at fremføre livet, som det i virkeligheden udspiller sig lige for næsen af os alle. Hver en rolle er vigtig. Ja, netop rollebesætningen er den vigtigste komponent i lige denne fortælling. Livet. Her skal ingen ned på tilskuerrækkerne. Alle skal mærke varmen fra scenelyset og lykken ved at høre til. Være kulturelle medspillere. På den måde skriver vi den nationale selvfortælling.

Nadia Mansour har den indsigt. Med en forkærlighed for de islandske sagaer og de historiske kilder, som de udmærker sig ved at være, ved hun, at samfundet er dynamisk, at tiderne skifter. Hun ved noget om fortællinger, og hun ser, at karaktererne i livets fortælling ændrer sig.

Ph.d.-afhandlingen Multikulturel litteratur i danskfaget har en mission, som den fuldfører, så den fremstår som et flot akademisk nedslag og skaber af ny viden i et særligt felt. Derudover formidler den sit stof uden blokerende faglig arrogance og leverer en guide til praksis. Forskningen bliver i den forstand ikke blot akademiske konstateringer, men fungerer som manual til umiddelbar brug.

Litteraturen kan være det spejl, det litterære møde, hvor du møder dig selv. Hvor du skaber selverkendelse og danner din kulturelle identitet. En livslang proces, som er fælles for alle mennesker, hvor fiktionen kan ledsage dig og via et metalag kan hjælpe dig med de dejlige men også svære valg, du støder på i livet, som former dig som menneske.

Nadia Mansour taler i sin afhandling for, at også børn og unge med minoritetsbaggrund skal opleve repræsentationer af egne kulturelle erfaringer i børne- og ungdomslitteraturen.

“Kend dig selv”, sagde Sokrates. “Kend dig selv”, sagde Grundtvig. I en tale på Marielyst højskole den 4. november 1862 tog Grundtvig afstand til tvangsmæssig udenadslære og fremhævede, at det må være skolens fornemmeste opgave at bistå eleverne i den livslange proces det er at lære sig selv at kende.

Han sagde: “faae at vide, baade hvad Menneske-Livet duer til, og hvordan de [eleverne] bedst kan bruge den Lodd og Deel, de har i Menneske-Livet, til Gavn og Glæde baade for dem selv og for hverandre”. Det kræver tekster, kulturelle artefakter, hvor vi genkender os selv. Det ved Nadia Mansour, og det forklarer hun på fornemmeste vis i sin ph.d., så det giver mening for de personer i skoleverden, som skal arbejde med fiktive tekster sammen med eleverne. “Minoritetselever anerkendes i deres identitetsudvikling gennem positive spejlinger af deres baggrunde.”

Men Nadia Mansours forskning fortæller os også, at det ikke er nok at møde os selv. Gennem litterære møder og for os fremmederfaringer, dannes vi og udvikles vi som mennesker. Litteraturen har et dannelsespotentiale og kan tilbyde tekster, der spejler mennesker og også samfund på sådan vis, at læseren møder andre perspektiver på livet. Derfor er det ikke blot vigtig at møde dig selv, men også andre. Konkret viser Nadias empiri, at mødet med og snakken om multikulturelle tekster i undervisningen kan nedbryde fordomme og invitere til samtale omkring forskellige kulturelle erfaringer. “Alle elever skal klargøres til at leve i et flerkulturelt samfund med større diversitet.”

Vi har behov for at blive set, ikke peget på eller værst peget ad. Ph.d.en forsyner os med en definition af begrebet multikulturel litteratur. Teksterne skal nemlig ikke resultere i stigmatisering men skal “synliggøre minoriteter i samfundet og give stemmer til litterært marginaliserede grupper.”Det sætter krav til teksternes æstetiske udtryk og formsprog, og ph.dk.en tilvejebringer viden om tekster og disses anvendelighed i klasserummet. Ord og udtryk som machallah og habibi indskriver sig i værket Haram af Kristina Aamand. Denne sprogbrug fusionerer med værkets øvrige virkemidler, som er litterært bevidste, og et vigtigt værktøj i ph.d.ens empiri.

Afhandlingen supplerer dansklærere med en indsigt i forskellige didaktiske spørgestrategier, som er fornemme indgange til at arbejde med – og åbne – litteraturen. Indgange og ideer har professionelle også brug for.

Afhandlingen har medført en diskursiv bevidsthed, som sætter professionelle i stand til at forstå og begrebsliggøre egne handlinger i klasserummet. Begrunde og forklare. Dermed legitimerer den brugen af multikulturel litteratur i undervisningen og kan fjerne en eventuel berøringsangst.

Nadia Mansour skal modtage Klods Hans-prisen 2020 for ph.d.en Multikulturel litteratur i danskfaget.

Hun har tændt scenelyset, som oplyser en scenografi, der kan rumme livets fortælling, som inkluderer alle små nuancer og sammen skaber den samlede nationale selvfortælling.

Nadia, tak for din forskning, som har kastet lys over en vigtig og nødvendig litteratur.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Motivering af Nadia Mansour

Nadia Mansour modtager Klods Hans-prisen 2020

Årets modtager af Klods Hans-prisen er Nadia Mansour. Prisoverrækkelsen skete på Albus – International Festival for Børnelitteratur og blev streamet på vores facebookside.

Se overrækkelsen ved at klikke her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Nadia Mansour modtager Klods Hans-prisen 2020

Statusseminar 2021 er aflyst

Deltagerne strømmer til Statusseminar 2016.

Statusseminaret er en udfordring i disse coronatider. Både at kunne afholde det smittemæssigt forsvarligt og at kunne forvente et deltagerantal, som står mål med det arbejde, som ligger bag. Vi har i bestyrelsen diskuteret forskellige løsninger og er nået frem til at aflyse statusseminaret 2021. Vi håber at kunne tilbyde andre arrangementer i løbet af det kommende år, som kan være et alternativ til det statusseminar, vi kender.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Statusseminar 2021 er aflyst

Få et par ekstra måneders medlemsskab

Hvis du melder dig ind i Selskabet for Børnelitteratur nu, betaler du for hele 2021 OG får resten af 2020 med oven i hatten!

Netop nu har vi et særligt godt tilbud til dig som nyt medlem.

Gå ind på www.ibby.dk/bliv-medlem og tilmeld dig. Så får du automatisk de ekstra måneder, uger eller dage, når du bliver medlem inden nytår.

Som privatperson koster det 300 kr., og er du pensionist eller studerende, slipper du med 225 kr.

Institutioner og firmaer betaler 700 årligt og kan også benytte sig af tilbuddet.

Hvad betyder et medlemskab?

For dig personligt betyder et medlemskab, at du får kvartalsbladet Klods Hans med artikler om børnelitteraturen i Danmark, både om bøger og om de mange aktører, der sikrer skabelsen, udgivelsen og formidlingen af bøgerne.

Desuden støtter du vort arbejde med at indstille børnelitteraturen og dens bidragsydere til en lang række danske og internationale priser og udstillinger. Det sikrer både et økonomisk tilskud til forfattere, illustratorer mm. og at litteraturen bliver kendt og formidlet rundt om i verden.

Mange – både medlemmer og institutioner som skoler, medier og forskere – bruger os og vores netværk (som du bliver en del af som medlem) til at indhente viden om børnelitteratur.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Få et par ekstra måneders medlemsskab

Klods Hans 2020-3

I linket her kan du læse Klods Hans 2020-3, som vi har lavet i samarbejde med redaktionen af DANSK, som udgives af Dansklærerforeningen:
http://www.ibby.dk/wp-content/uploads/2020/09/Klods-Hans-3_2020.pdf.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Klods Hans 2020-3

IBBYs 37. generalforsamling

IBBY.org’s nye bestyrelse 2020.
IBBY.org’s formand og HCA Jury forkvinde 2020.

af Janne Hejgaard, bestyrelsen

IBBY Internationals 37. generalforsamling blev 12.9.2020 afholdt digitalt med deltagelse af 120 mennesker fra hele verden. Generalforsamlingens dagsorden indeholdt de samme punkter, som de fleste andre generalforsamlinger, med godkendelse af formandens beretning, af forslag til vedtægtsændringer, af regnskaber ol. Alt havde nogle dage i forvejen været til afstemning i de nationale sektioner og var blevet godkendt. Eneste spændende punkt var valg af den ny bestyrelse, hvor der var 16 kandidater til 10 pladser. I den nye bestyrelse, hvis medlemmer sidder i 4 år, savnede IBBY.dk kun en af dem, vi havde stemt på – den svenske kandidat.

Som meget kortfattet referat kan fortælles, at IBBY har nu 81 nationale sektioner. Man kan følge med i sektionernes arbejde både på Facebook (https://www.facebook.com/ibby.international) og Twitter (https://twitter.com/ibbyint).

IBBYs formål er At bringe børn og bøger sammen, og det sker verden over på utallige måder. Der er oprettet specialbiblioteker for og om børn med handicap (IBBYs bibliotek i Toronto, Canada, som nu indeholder ca. 4.000 titler på 40 sprog), og for flygtningebørn (på Lampedusa i Middelhavet) – herunder også via et pilotprojekt, Books on board, som sørger for, at der findes børnebøger ol. på de skibe, som sejler rundt i Middelhavet og prøver at redde flygtninge. Dertil kommer et utal af projekter, som sætter fokus på god børnelitteratur, og som handler om at lære børn at læse – og ikke mindst at opdage glæden ved at læse.

De mange projekter koster penge, og chefen for IBBY.orgs fundraising, Patricia Aldana, bad de nationale sektioner om at prøve at skaffe flere midler. Vores bidrag i IBBY.dk har været at annoncere for de tørklæder, IBBY sælger for at skaffe midler.

Stemningen var god blandt de mange deltagere, som alle arbejder gratis for en sag, vi brænder for.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til IBBYs 37. generalforsamling

Kom til overrækkelsen af Klods Hans-prisen 2020

De tre nominerede til Klods Hans-prisen 2020: Gratis Billedbøger, Albus og Nadia Mansour.

Årets overrækkelse af Klods Hans-prisen sker lørdag den 14. november kl. 12.30-13.00 på Rampen i forbindelse med den internationale børnelitteraturfestival Albus, som foregår 12. – 15. november på Dokk1 i Aarhus.

Følg med her på hjemmesiden og via Facebook: https://www.facebook.com/events/2478612852430559/ .

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kom til overrækkelsen af Klods Hans-prisen 2020

Klods Hans-prisen 2020 overrækkes på Albus

Det er med stor glæde, vi kan fortælle, at årets Klods Hans-pris vil blive overrakt på børnelitteraturfestivallen Albus. Der er gratis adgang for alle, og Albus har fokus på mødet mellem forfattere, illustratorer, forskere, formidlere og forlag – og især læserne, det vil sige børnene og de unge.

Foto fra Hay-festivallen 2017 på Dokk1, som skød Albus i gang.

Albus foregår 12. – 15. november på Dokk1 i Aarhus. Læs mere om festivallen her. Vi kan endnu ikke afsløre et præcist tidspunkt for prisoverrækkelsen, så følg med her på hjemmesiden og på vores Facebook-side. [Redigeret: Det bliver lørdag den 14. november kl. 12.30-13.00 på Rampen.]

I år har Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, nomineret tre kandidater til Klods Hans-prisen, som tildeles “en person, institution eller gruppe, der med entusiasme og nytænkning har gjort en særlig indsats for børne- og ungdomslitteraturen”: Albus, Gratis Børnebøger og Nadia Mansour. Læs om de tre nominerede under billedet.

De tre kandidater til Klods Hans-prisen 2020:
Gratis Børnebøger (øverst), Albus (nederst til venstre) og Nadia Mansour (nederst til højre).

Albus: Med et stort ambitionsniveau på børnelitteraturens og dens modtageres vegne placerer Albus sig som Danmarks største børne- og ungdomslitterære festival. Festivalen foregår hvert andet år, og aarhusbibliotekerne, som er projektets anker, stiler mod, at de fire dage skal blive Nordeuropas platform for forfattere, illustratorer, forskere, formidlere og forlag i mødet med børn og andre børnelitterært interesserede. Festivalen udmærker sig ved det store alsidige format og det børnekulturelle perspektiv ”for, med og af børn”. Som noget særligt er barneperspektivet prioriteret højt, og Albus uddanner blandt andet læseambassadører, som er kendetegnet ved at være børn, der formidler til børn. Med denne omfavnende tilgang til børne- og ungdomslitteraturen medvirker Albus til et mangfoldigt fællesskab omkring litteraturen samt et både internationalt og nationalt vigtigt spotlight. Læs mere om Albus her.

Gratis Børnebøger: Folket bag ”Gratis Børnebøger” er på baggrund af en grundig indsigt i, at børn og unges læselyst er dalende, gået sammen om at skabe en litterær portal, der tager hensyn til børnenes egne præferencer med henblik på hurtig og let tilgængelighed til litteraturen. De syv produktive forfattere stiller digitale bøger gratis til rådighed, hvor den litterære tilgang hverken kræver registrering eller betaling. Værkerne er tilgængelige direkte på børnenes elektroniske devises. Bag ideen ligger en grundig research vedrørende børn og unges læsevaner, som er indtænkt i tilbuddet. Med det meget sympatiske afsæt om at skabe læselyst og også forebygge, at det kun er børn fra ”hjem med klaver”, der læser bøger, bidrager Gratis Børnebøger til en ny og anderledes litterær tilgængelighed på børnenes egne formidlingsmæssige præmisser. Med udgangspunkt i barnets eget perspektiv rækker de udover de gængse formidlingsprocedurer. Læs mere og “Gratis Børnebøger” her.

Nadia Mansour: Nadia Mansour har udarbejdet og forsvaret sin Ph.d. om multikulturel litteratur. Ph.d.-afhandlingen præsenterer dels en definition af, hvad multikulturel litteratur er, og dels undersøger den, hvad der sker, når elever med forskellige kulturelle, religiøse, etniske og sproglige baggrunde arbejder sammen om multikulturelle fortællinger i danskfaget i folkeskolen. Sideløbende har Nadia formidlet sine erfaringer og forskningsresultater i artikler, debatindlæg, foredrag m.v. og talt for, at også børn med minoritetsbaggrund får mulighed for at se repræsentationer af deres kulturelle erfaringer i børne- og ungdomsbøgerne, så de føler sig set og accepterede. Nadia Mansour bidrager med et nytænkende blik på børne- og ungdomslitteraturen, som i praksis udmærker sig ved umiddelbar anvendelse i folkeskolen og ansporer til teoretiske, relevante og nødvendige diskussioner blandt fagfolk. Læs mere om Nadia Mansour her.

Tidligere modtagere af Klods Hans-prisen kan ses her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Klods Hans-prisen 2020 overrækkes på Albus

Tre nominerede til Klods Hans-prisen 2020

I år har Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, nomineret tre kandidater til Klods Hans-prisen, som tildeles “en person, institution eller gruppe, der med entusiasme og nytænkning har gjort en særlig indsats for børne- og ungdomslitteraturen.”

De tre kandidater til Klods Hans-prisen 2020:
Gratis Børnebøger (øverst), Albus (nederst til venstre) og Nadia Mansour (nederst til højre).

Albus: Med et stort ambitionsniveau på børnelitteraturens og dens modtageres vegne placerer Albus sig som Danmarks største børne- og ungdomslitterære festival. Festivalen foregår hvert andet år, og aarhusbibliotekerne, som er projektets anker, stiler mod, at de fire dage skal blive Nordeuropas platform for forfattere, illustratorer, forskere, formidlere og forlag i mødet med børn og andre børnelitterært interesserede. Festivalen udmærker sig ved det store alsidige format og det børnekulturelle perspektiv ”for, med og af børn”. Som noget særligt er barneperspektivet prioriteret højt, og Albus uddanner blandt andet læseambassadører, som er kendetegnet ved at være børn, der formidler til børn. Med denne omfavnende tilgang til børne- og ungdomslitteraturen medvirker Albus til et mangfoldigt fællesskab omkring litteraturen samt et både internationalt og nationalt vigtigt spotlight. Læs mere om Albus her.

Gratis Børnebøger: Folket bag ”Gratis Børnebøger” er på baggrund af en grundig indsigt i, at børn og unges læselyst er dalende, gået sammen om at skabe en litterær portal, der tager hensyn til børnenes egne præferencer med henblik på hurtig og let tilgængelighed til litteraturen. De syv produktive forfattere stiller digitale bøger gratis til rådighed, hvor den litterære tilgang hverken kræver registrering eller betaling. Værkerne er tilgængelige direkte på børnenes elektroniske devises. Bag ideen ligger en grundig research vedrørende børn og unges læsevaner, som er indtænkt i tilbuddet. Med det meget sympatiske afsæt om at skabe læselyst og også forebygge, at det kun er børn fra ”hjem med klaver”, der læser bøger, bidrager Gratis Børnebøger til en ny og anderledes litterær tilgængelighed på børnenes egne formidlingsmæssige præmisser. Med udgangspunkt i barnets eget perspektiv rækker de udover de gængse formidlingsprocedurer. Læs mere og “Gratis Børnebøger” her.

Nadia Mansour: Nadia Mansour har udarbejdet og forsvaret sin Ph.d. om multikulturel litteratur. Ph.d.-afhandlingen præsenterer dels en definition af, hvad multikulturel litteratur er, og dels undersøger den, hvad der sker, når elever med forskellige kulturelle, religiøse, etniske og sproglige baggrunde arbejder sammen om multikulturelle fortællinger i danskfaget i folkeskolen. Sideløbende har Nadia formidlet sine erfaringer og forskningsresultater i artikler, debatindlæg, foredrag m.v. og talt for, at også børn med minoritetsbaggrund får mulighed for at se repræsentationer af deres kulturelle erfaringer i børne- og ungdomsbøgerne, så de føler sig set og accepterede. Nadia Mansour bidrager med et nytænkende blik på børne- og ungdomslitteraturen, som i praksis udmærker sig ved umiddelbar anvendelse i folkeskolen og ansporer til teoretiske, relevante og nødvendige diskussioner blandt fagfolk. Læs mere om Nadia Mansour her.

Tidligere modtagere af Klods Hans-prisen kan ses her.

Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Tre nominerede til Klods Hans-prisen 2020