Indkaldelse til generalforsamling 2020

Vi holder generalforsamling 26. marts 2020 i Gyldendals kantine, Klareboderne 3 i København.

Fra generalforsamlingen 2017.

Dørene åbnes kl. 17.30, og vi er vært ved en sandwich og et glas vin eller vand. Generalforsamling kl. 18-19.30, derefter fortæller Johs. Nørregaard Frandsen om H.C. Andersen.

Dagsorden er:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Budgetforslag ved kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og skal være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlingen. Send dem til info@ibby.dk.

Vi vil gerne opfordre medlemmer til at stille op til bestyrelsen eller som suppleanter. Det er et spændende arbejde, og man får virkelig fingeren på pulsen. Vi holder møde ca. hver anden måned, derudover er der udvalgsarbejde efter lyst og mulighed.

Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling 2020

Finske biblioteker på sejrstogt i verden

Foto: Maarit Hohteri

af Sara Nordlund-Laurent

London Book Fair i marts blev Esbo stadsbibliotek udnævnt til The Library of the Year 2019, og i august vandt Helsingfors’ nye centralbibliotek, Ode, prisen Public Library of the Year 2019 på den internationale bibliotekskonference IFLA. Esbo stadsbibliotek fik prisen for dets tjenester og aktiviteter, mens sidstnævnte pris var en hyldest til biblioteksbygningen og dens arkitektur.

Bibliotekerne i Finland værdsættes af både de lokale brugere og af bog- og biblioteksbranchen i udlandet.

Ode Centralbibliotek

Ode Centralbibliotek er Helsingfors’ Stadsbiblioteks nye flagskib. Det blev indviet på Finlands uafhængighedsdag i december 2018, og er en statelig bygning på cirka 16.000 kvadratmeter fordelt på tre etager. I stueetagen møder besøgende et medborgerområde, en café og en biograf. Anden sal er besat af bibliotekets Maker Space, hvor kreative brugere samles ved store borde udstyret med forskellige typer grej til brug for teknologi, håndarbejde og håndværk. Her kan man også booke sit eget lille rum fx for at spille VR-spil, musik eller holde et møde. På øverste etage, der har en drømmeagtig loftshøjde, bølgende former og enorme vinduer, åbner boghimlen sig. Her står bogsamlingerne på lave hylder, her finder man kunst og grønne planter, et eventyrrum, behagelige lænestole – og som kronen på værket: en terrasse med udsigt til Riksdagshuset, Musikhuset og Finlandiahuset.

Foto : Maarit Hohteri

Før åbningen af Ode fandtes ikke noget egentligt centralbibliotek i Helsingfors, og det er tydeligt, at både lokale og turister har manglet et sted af Odes kaliber: et centralt beliggende sted, som er åbent for alle fra tidlig morgen til sen aften og gratis at besøge. Og Ode har bestemt vakt interesse og glæde. Ca. 10.000 mennesker besøger dagligt biblioteket, og ved specielle arrangementer som fx Harry Potter Book Night kan antallet af besøgende stige til det dobbelte. Det betyder, at en stor del af bibliotekarernes arbejdstid bruges dels på kerneaktiviteter, dels på at guide alt fra skoleklasser til turistgrupper. Alle bibliotekarer arbejder med kundeservice og vejledning på alle etager, så en børnebibliotekar også kan hjælpe med 3D-printere, digitalisering eller information af fx seniorer.

Ode til børn og unge

I dette efterår er Michelle Mattfolk blevet ansat som børnebibliotekar med særligt fokus på bibliotekstilbud på svensk. Hun fortæller, at biblioteket tilbyder eventyr på søndag aftener, og at der er forskellige typer opgaver til børn og unge, som ønsker at opdage Ode på egen hånd. Det er videre meningen, at biblioteket fremover skal lave arrangementer for skole- og dagplejegrupper, og for familier fx med fokus på samtale om bøger og ordkunst.

Foto : Tuomas Uusheimo

Til foråret vil alle byens syvende klassetrin kunne høre foredrag om litteratur på både finsk og svensk på Ode. I begyndelsen af november er biblioteket parat til Halloween med bl.a. hemmeligheder, uhygge og bagning af spøgelseskiks, for i Ode er der også et køkken. Senere samme måned vil der blive tilbudt programmer med inspiration fra Warrior Cats‘ univers, og selvfølgelig vil Erin Jägers populære bogserie være i centrum.

Ode organiserer også mange begivenheder i samarbejde med kræfter udefra. Byens legepladser arrangerer dagligt programmer for de mindste besøgende i selskab med voksne, og de kan vælge fx baby-disco, -cirkus eller -poesi.

Verdens bedste bibliotekstjenester

Hvor intet bibliotek i Finland rent arkitektonisk kan konkurrere med Ode, er der et stadsbibliotek, hvis tjenester er i verdensklasse. Esbo stadsbibliotek (som hører til det samme netværk for offentlige biblioteker i hovedstadsområdet som Ode, dvs. Helmet eller Helsinki Metropolitan Area Libraries) har målrettet og langsigtet opbygget deres tilbud både indenfor og udenfor bibliotekets vægge, og man har desuden været særligt opmærksom på det demokratiske aspekt. Netværket rummer atten biblioteker og to biblioteksbusser, og man har formået at betjene byens beboere så godt, at næst efter rent vand fra vandhanen er biblioteket det mest værdsatte af kommunens tilbud.

Foto: Maarit Hohteri

Andre har også fået øje på bibliotekerne i Esbo, og byen er i øjeblikket både Årets bibliotekskommune i Finland og Library of the Year i verden. Den sidstnævnte pris blev overrakt på London Book Fair i marts i år. Motiveringen var bl.a. at stadsbiblioteket har brugt innovative og funktionelle løsninger for at få mennesker i enhver alder og med enhver baggrund til at føle sig velkomne. Det handler bl.a. om de åbne biblioteker, som kan bruges, når personalet ikke er til stede, og de opsøgende aktiviteter, hvor bibliotekerne sørger for at komme der, hvor folk opholder sig.

De største biblioteker i Esbo har derfor til huse i indkøbscentre, og det hører til bibliotekarernes arbejde at besøge fx skoler, hospitaler og plejehjem. I efteråret 2015 begyndte biblioteksbussen regelmæssigt at tage ud til modtagecentre for asylansøgere og flygtninge, for også at være et tilbud til samfundets mest udsatte mennesker.

Bibliotekstjenesterne for børn og unge i Esbo er unikke. Der er specielle bibliotekarer, som arbejder med lærere og småbørn for at kollektivt give børn lyst til at læse, og for at give alle samme chance for at vokse op og blive læsere. Foruden bogsnak, historiefortælling og informationssøgning arrangeres forskellige typer workshops med et program, som rummer alt fra ordkunst og poesi til musik og kodning. Fokus for alle aktiviteter er historier, læsning, aktivitet og oplevelse.

Hvis du vil vide mere om Esbo stadsbiblioteker, og hvad der er specielt ved de offentlige biblioteker i Finland, kan du se videoen 100 Reasons why these Finnish Libraries are the Best in the World af Saala Erlo og Topias Salonen. Klippet er tilgængeligt på Youtube og vandt Metropolitan Libraries Short Film Award på IFLA-konferencen i Athen.

En prinsesse på besøg

De offentlige biblioteker i Finland tiltrækker desuden international opmærksomhed. Da hendes kejserlige højhed prinsesse Kiko fra Japan i juli i år kom på statsbesøg med sin mand prins Akishino, var både Iso Omena-biblioteket i Esbo og Ode Centralbibliotek med i prinsessens officielle program. IBBY Finland nød også godt af den kejserlige glans, da prinsesse Kiko havde bedt foreningen om at arrangere et møde med børnebogsforfattere og -illustratorer. Mødet, som blev omhyggeligt forberedt, fandt sted på Ode den 5. juli. Mere herom kan læses i artiklen “Magic in the air. Meeting Her Imperial Highness Princess Kiko” i IBBY Finlands medlemsblad Virikkeitä nr. 3/ 2019. Artiklen rummer tekster skrevet på fire sprog af syv forskellige, og den kan læses online på https://ibbyfinland.wordpress.com/virikkeita/.

Sara Nordlund-Laurent er fil.mag. i nordiske sprog og litteratur, bibliotekspædagog på Esbo stadsbibliotek og bestyrelsesmedlem i IBBY Finland.

(Artiklen supplerer en notits i Klods Hans nr. 4-2019 og er oversat af Janne Hejgaard.)

Udgivet i Medlemsbladet Klods Hans | Kommentarer lukket til Finske biblioteker på sejrstogt i verden

Tale til Anne-Marie Donslund, Klods Hans-prismodtager 2019

Anne-Marie Donslund modtog Klods Hans-prisen 2019 på Bogforum. I den anledning holdt Betina Falsing en tale for prismodtageren. Den bringer vi her.

Anne-Marie Donslund (til venstre) modtager Klods Hans-prisen i form af et originalt værk af Tea Bendix (i midten). Betina Falsing, som har skrevet talen, står til højre.

Intet er umuligt. Klodshans kan ikke det latinske leksikon udenad og byens avis for tre år. Forfra og bagfra. Han kender ikke alle laugsartiklerne og formår ikke at brodere seler. Alligevel får han prinsessen. For han tør at turde. Han tør at være ham selv. Han ved, hvor han vil hen, og kreativitetens- og barnlighedens vinger bærer ham i den rigtige retning.

For nogen er livet udsigtsløst. Umulighederne blokerer for udsynet. Alt er umuligt. 

I en verden, hvor børn og unge spejler- og måler sig i andre på de sociale medier med selvfremstillende krav om perfektion er det svært at turde. I et område, hvor fritidsaktiviteterne begrænser sig til knallertkørekortforløb og babypleje for unge mødre, har kreativiteten trange kår. Hvis man mister sin barnlighed ved fødslen på grund af sociale udfordringer i familien, tilgår man livet med mistro og uden barnets naturlige eksperimenteren og søgen efter identitetskaldende oplevelser.

Det ved Anne-Marie Donslund, og hun ved også, at vi har brug for nærhed og brug for at forstå verden. 

Litteraturen kan, hvis den bliver leveret med de kærligste hensigter, bidrage med nærhed, fortrænge ensomhed, forklare livet, fortælle os, hvem vi er, hvem andre er og være springbræt til en verden fuld af muligheder. Litteraturen er den relation, der skaber kontakt med vores egne følelser, sætter os i stand til at forstå andres og på den måde bidrage til empati og det menneskelige fællesskab, som er så vigtigt for os alle. Med andre ord skabe livsduelige mennesker. Anne-Marie Donslund leverer litteraturen med de kærligste hensigter.

Litteratur- og læsefestivalen i Odsherred inviterer alle børn og unge ind og gør det med positive forventninger til børnene og de unge.

‘Ikke alle børn har en cykel’. Det er en kendsgerning, som Anne-Marie ikke overhører. Området er stort, men festivalen omfavner alle. Ingen bliver glemt, og den sociale uenshed kommer ikke til at skabe yderligere forskel, når Anne-Marie tager teten. Litteraturfesten kommer ud til alle børn via dagplejen, daginstitutionerne, skolen og gymnasiet. Sansecirkus, manga i kirken, forfattermøder, videodigte og kunstudstillinger. Kunstneriske udtryksmidlers virkemidler vækker sanseligheden i Odsherred.

FN’ børnekonvention tager udgangspunkt i barnets bedste for blandt andet at sikre ‘Børns ret til medbestemmelse, som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed“. 

Denne retningslinie læner Anne-Marie sig op ad, men hun supplerer også ved sit børneperspektiv. Hun har ingen didaktisk pegefinger hævet, men medtænker børnenes og de unges interesser. Hun varetager ikke kun det, hun formoder, er børns interesser, men sætter sig i øjenhøjde, lytter og forsøger at afdække deres egne perspektiver og oplevelser i forhold til deres eget liv, for at bruge den indsigt til at optimere børnenes omstændigheder. Hun møder dem ikke kun geografisk men menneskeligt. Når hun rejser sig efter sådan et møde, stråler både hun og det lille menneske. Man har hørt og er blevet hørt.

Manglende selvværd og selvudslettende tanker på baggrund af faglige nederlag og manglende omsorg holder mennesker låst i lænker, der forhindrer skabelsesprocesser. I Odsherred og med Anne-Marie ved roret handler det om at erfare sig selv og få tillid til egne potentialer. ‘Ham, der tror, at han ikke kan noget, skal opleve, at han sagtens kan skrive en historie, selvom han ikke kan stave.”

Det er lysten, der driver værket. Det er børnenes egen kultur. Legekulturen. Nationale tests, mål og andre prøver er for en stund udskiftet med elementer som konkurrence, sang, dans og rollespil. Det skal være sjovt, siger Anne-Marie, og det bliver det ikke mindre godt af. Louis Jensen vil imponeres over denne vinder af firkantede fortællinger:

“For ellevte gang gik jeg hjem fra skole. På vejen lå en lille fugl, der var død. Jeg tog den med hjem og begravede den i min have. Der voksede en flot blomst op, og inden i blomsten var der et æg. Jeg tog ægget med ind i mit hus og lagde det i min seng. Næste dag var ægget blevet til en kylling, der kom til at hedde Søren.” Merle 5. klasse

På trods af faglige kompetencer kan man opleve eksklusion fra fællesskaber. Også det ved Anne-Marie. Introverthed og forsigtighed passer ikke ind i vores samfundsnormer. Forfatterskolen for børn og unge rummer alle og her oplever de unge, at også de hører til. Som hun siger så smukt selv, ‘at når man skriver, får man sat ord på livet, på de tanker man har og på de følelser, man har’.

Anne-Marie, du skaber kulturel sammenhængskraft.

I et område, hvor distance er en udfordring, er du den kulturelle lim, der binder folk sammen. Du er selv god litteratur. Du er en historie med metafiktive greb, intellektuelle referencer og vigtigst af alt, så er du fuld af appelfaktorer til børn.

Du skaber små Klodshanser, der tør at turde og du giver dem troen på, at alt er muligt. 

For det vil IBBY, Selskabet for børnelitteratur give dig Klods Hans prisen 2019. Tillykke.

Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Tale til Anne-Marie Donslund, Klods Hans-prismodtager 2019

Mød dem på statusseminar 2020

17. januar 2020 på Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3, 1799 København V.

Tilmelding (efter først til mølle-princippet) kan ske på www.bibliodan.dk.

09.15-09.45:
Årets billedbøger ved Kathrine Bach Pachniuk, cand.scient.bibl. og børnebibliotekar på Kulturstationen Vanløse. Står bag #1000bøger og blogger om læsning og bøger på bibliotekattensboeger.com og @bibliotekat på Instagram.

09.45-10.15:
Årets letlæsningsbøger til de små ved Betina Falsing, børnebibliotekar på Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus og master i hhv. børne- og ungdomslitteratur og børne- og ungdomskultur. Sidder i juryen for Kulturministeriets børnebogspris.

10.30-11.00:
Årets bøger til svage læsere ved Rachel Röst, stifter og leder af Læs for livet.

11.00-11.30:
Årets fagbøger for små og store ved Anja Kirk Berthelsen, børnebibliotekar Lemvig Bibliotek og Master i Børns Litteratur og Medier.

11.30-12.00:
Om tværmedialitet i børne- og ungdomsbøger ved Sarah Mygind, ph.d. fra Center for Børns Litteratur og Medier, Aarhus Universitet, nu postdoc i projektet ”Reading between Media”.

12.30-13.00:
Sørens Jessen om sin dobbeltrolle som forfatter og illustrator i grafic novels og illustrerede bøger som Ørkenfeber, Vildnis og tropehjelm, Liv på spil og Kafkas Forvandlingen.13.00-13.30:
Anna Jacobina Jacobsen, illustrator og årets modtager af Kulturministeriets illustratorpris for hendes ordløse værk Ø, i samtale om arbejdsprocessen med Ø med Marianne Eskebæk Larsen, lektor Københavns professionshøjskole. Sidder i juryen for Kulturministeriets illustratorpris og i bedømmelseskomiteen for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris.

13.45-14.45:
Sanne Søndergård, forfatter, om sit liv med børne- og ungdomsbøgerne.

Prisen for deltagelse er 1195 kr. og 695 kr. for medlemmer af Selskabet for Børnelitteratur Tilmelding (efter først til mølle-princippet) kan ske på www.bibliodan.dk.

Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Mød dem på statusseminar 2020

Mød Johs. Nørregaard Frandsen og H.C. Andersen til generalforsamlingen

Eventyr-Digtningen er Poesiens meest vidt udstrakte Rige

H.C. Andersens eventyr er for børn og alligevel ikke for børn! En af de forunderlige ting ved Andersens eventyr er, at de ofte rummer flere stemmer, en stemme henvendt til voksne og en stemme til barnet. Hans historier rummer desuden ofte både sprælsk humor og sørgmodighed eller tristesse. Efter generalforsamlingen 26. marts 2020 vil Johs. Nørregaard Frandsen i et foredrag invitere lidt inden for i H.C. Andersens univers, som i sandhed hører til ”Poesiens meest udstrakte Rige”

Om Johs. Nørregaard Frandsen:
Født 1950. Oprindelig landbrugsuddannet. Kandidat i Nordisk Litteratur 1980. Ansat ved OU/SDU (Syddansk Universitet) siden 1984, nu som professor i litteratur og kultur og leder af H.C. Andersen Centret. Her forskes der i Andersens værk, liv og internationale betydning. JNF har skrevet eller medforfattet en lang række bøger og artikler, senest blandt andet Hans Christian Andersen in China og Hans Christian Andersen in Russia, mens Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle betydning er under udgivelse. Medarbejder ved TRAP Danmark, klummeskribent ved Kristeligt Dagblad.

Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Mød Johs. Nørregaard Frandsen og H.C. Andersen til generalforsamlingen

Cafemøde om klimalitteratur

Cafemøde om klimalitteratur til børn og unge

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark inviterer til paneldebat mandag 7. oktober kl. 16.00 på Hovedbiblioteket i København (Salonen i stueetagen). Til debat er blandt andet spørgsmålene:

 • Hvordan forholder børne- og ungdomslitteraturen herhjemme til klodens klimaforandringer?
 • Kan voksne – forældre, bedsteforældre, lærere, bibliotekarer – formidle de barske realiteter om polerne der smelter og arter der uddør uden at tage modet fra børnene og de unge?
 • Hvordan undgår vi klima-angst og handlingslammelse?
 • Kan børne- og ungdomsbøger være med til at indgyde børn og unge mod på en bedre fremtid – og måske endda engagere dem som demokratiske og aktive samfundsborgere?

I panelet sidder:

 • Selma Montgommery, klimaaktivist i #FridaysForFuture
 • Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet
 • Jesper Theilgaard, meteorolog og klimaekspert
 • Ida-Marie Rendtorff, forfatter til bl.a. Kloden under vand og Isens hjerte
 • Dorte Lilmose, forfatter til bl.a. Ikke 100 % normal

Mødeleder: Nanna Gyldenkærne, forfatter og bl.a. redaktør på novellesamlingen Fimbulsommer.

Tid: Mandag den 7. oktober kl. 16-17.30
Sted: Københavns Hovedbibliotek i Krystalgade 15. Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig. Vel mødt!

Hent invitationen i pdf her.

Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Cafemøde om klimalitteratur

Sarah Engell læser til Klods Hans-prisoverrækkelsen

Når Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, uddeler Klods Hans-prisen 2019, kommer forfatteren Sarah Engell og læser eventyret om Klods Hans. Sarah Engell har en god læsestemme, hvilket hun tidligere har bevist både med egne og andres tekster. Desuden er hun en af tidens allerstærkeste Young Adult-forfattere.

Prisoverrækkelsen foregår lørdag kl. den 16. november 2019 kl. 13.30 på Bellascenen i Bella Center, København, i forbindelse med Bogforum. Der er tre nominerede til Klods Hans-prisen 2019: Anne-Marie DonslundStine Reinholdt Hansen og Nadia Mansour. Læs om de tre kandidater her.

(Foto: Bjarne W. Andresen 2016.)

 

Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Sarah Engell læser til Klods Hans-prisoverrækkelsen

Nu kan du tilmelde dig statusseminar 2020

Klik på TILMELDING for at komme med på Statusseminar 2020.

Statusseminar 2020 vil blive afholdt 17. januar 2020 i København. Sæt kryds i kalenderen.

Følg også med på Facebook.

 

Program:

08.30-09.00: Indskrivning og morgenmad
09.00-09.15: Velkomst
09.15-09.45: Årets billedbøger ved Kathrine Bach Pachniuk, cand.scient.bibl. og børnebibliotekar på Kulturstationen Vanløse. Står bag #1000bøger og blogger om læsning og bøger på bibliotekattensboeger.com og @bibliotekat på Instagram
09.45-10.15: Årets letlæsningsbøger til de små ved Betina Falsing, børnebibliotekar på Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus og master i hhv. børne- og ungdomslitteratur og børne- og ungdomskultur. Sidder i juryen for Kulturministeriets børnebogspris
10.15-10.30: Pause
10.30-11.00: Årets bøger til svage læsere ved Rachel Røst, stifter og leder af Læs for livet
11.00-11.30: Årets fagbøger for små og store ved Anja Kirk Berthelsen, børnebibliotekar Lemvig Bibliotek og Master i Børns Litteratur og Medier
11.30-12.00: Om tværmedialitet i børne- og ungdomsbøger ved Sarah Mygind, ph.d. fra Center for Børns Litteratur og Medier, Aarhus Universitet, nu postdoc i projektet ”Reading between Media”
12.00-12.30: Frokost
12.30-13.00: Sørens Jessen om sin dobbeltrolle som forfatter og illustrator i grafic novels og illustrerede bøger som Ørkenfeber, Vildnis og tropehjelm, Liv på spil og Kafkas Forvandlingen
13.00-13.30: Anna Jacobina Jacobsen, illustrator og årets modtager af Kulturministeriets illustratorpris for hendes ordløse værk Ø, i samtale om arbejdsprocessen med Ø med Marianne Eskebæk Larsen, lektor Københavns professionshøjskole. Sidder i juryen for Kulturministeriets illustratorpris og i bedømmelseskomiteen for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris
13.30-13.45: Pause
13.45-14.45: Sanne Søndergård, forfatter, om sit liv med børne- og ungdomsbøgerne
14.45-15.00: Farvel og tak
Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Nu kan du tilmelde dig statusseminar 2020

Så er Bogforums program kommet

Programmet for Bogforum 2019 kan hentes ved at klikke på billedet.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 16. november 2019 kl. 13.30, hvor vi uddeler Klods Hans-prisen 2019 på Bellascenen. Prismodtageren afsløres først på dagen, men der er tre kandidater, som kan findes her.

Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Så er Bogforums program kommet

Referat fra generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 28. marts 2019 i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark. Referatet kan hentes her eller læses nedenfor. (På billedet Ahmad Mahmoud i samtale med Betina Falsing om rejsen fra en bogfremmed kultur til bestyrelsesmedlem i Selskabet/IBBY.)

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark

Generalforsamling 2019

28/3-2019 kl. 18-21

Deltagere: 15 medlemmer deltog plus IBBYs bestyrelse

Referent: Lise Jæger

Referatet er godkendt af dirigent Bo Gottlieb.

 1. Valg af dirigent

Bo Gottlieb er valgt.

 1. Bestyrelsens beretning

Se bilag.

Kommentarer fra medlemmer til bestyrelsens beretning:
Vagn Plenge: Sidste år foreslog Vagn, at IBBY skulle støtte enten det internationale arbejde i IBBY eller en fattig medlemsforening. Det blev vedtaget. Men hvad er der sket? Vagn Plenge meldte sig frivilligt.

Bjarne W. Andresen: Bestyrelsen skulle have haft strategimøde, hvor det skulle have været med, så derfor er der ikke truffet en beslutning endnu. Det skal være velovervejet og støtte over en længere periode, vi har ikke lovet, vi vil gøre dette, og det er ikke besluttet endnu.

Ahmad Mahmoud: Det blev ikke vedtaget, men det skulle op på et bestyrelsesmøde, og det skal være et bæredygtigt projekt og ikke en hovsaløsning. Vi har ikke brudt aftaler. Vagn Plenge må gerne sende en projektbeskrivelse af et konkret forslag, som kan gå videre til bestyrelsen.

Cecilie Eken: Ros til bestyrelsen, professionelt og fantastisk med nordisk samarbejde, oplagt at støtte lande, der kunne komme langt for ikke så mange penge. Men respekt for jeres tempo, I gør så meget, måske kan Vagns ekspertise komme ind her. Imponerende og godt gået.

Bo Gottlieb: Der er penge, og jeg vil gerne opfordre til, at man endnu engang laver en dublering i Aarhus af statusseminaret.

Michele Simonsen: Bindeled mellem IBBY Danmark og Bookbird – tema for 2020 er SKOLE I BØRNELITTERATUR OG BØRNELITTERATUR I SKOLEN. Det er ikke kun videnskabelige artikler, Michele vil gerne oversætte fra dansk til engelsk, hvis nogen har lyst til at forfatte en artikel?

Charlotte Flaskager Thomasen: Elsker IBBY, men svært at nå cafemøderne, som allerede begynder kl. 17, vil foretrække kl. 18.

Ellen Holmboe: Mange overvejelser ang. hvornår og hvad tid der skal være cafemøder.

Det skal være på vej hjem fra arbejde.

Kasper Købke: Overvej om det kan lade sig gøre med kl. 18.

Vagn Plenge: Videooptagelse som en mulighed.

 1. Regnskab ved kassereren

Se bilag.

 1. Budgetforslag ved kassereren

Ahmad Mahmoud: Antallet af medlemmer er steget, tilskuddet er 80.000 kr., de mangler i 2019, da det glippede med fondsansøgning, Statusseminariet: 2018: 30.000 og i 2019: 104.000 – prisen var sat op, og der var flere tilmeldte.

IBBY International koster, mødeomkost. og gaver, Cafemøder, porto stiger pga. flere medlemmer, nye medlemmer får 4 Klods Hans-blade.

Foldere og Bogbotten.dk.

Reception for Klods Hans-Prisen 12.972.

Øvrige udgifter, Pbs osv.

Verdens kongres Athen 2018.

Bratislava: Udgifter er hvert andet år men udgifterne i år er overgået til Bibiana.

Internationale møder: Ibby Nordisk først fra 2019.

Vi arbejder på at søge en del fonde.

Angående statusseminaret:

Michele Simonsen: Vi tjener penge på Statusseminar – men prisen betyder, at det kun er folk, der får betalt af deres institution. Vi har mange repræsenteret, men ikke forældre og bedsteforældre – kunne vi få fat i den gruppe og bringe prisen ned?

Lise Jæger: Det bliver for bred en målgruppe

Lissi Aurvig: Kunne man have pensionistrabatter?

Eline Mørch Jensen: Burde man lave rabatter? Men vi er endt med at sige, sidste år var der rabat for medlemmer, i år var det enkeltpersoner, som betaler lavere pris end institution. Vi har ønsket det skal være primært for fagfolk – altså formidlere, så bedsteforældrene er ikke målgruppen.

Bjarne W. Andresen Statusseminaret er for fagfolk, det bliver forkerte signaler vi sender, hvis det er for pensionister. Vi søger fonde, og man kigger på vores medlemstal, så mange medlemmer der betaler samlet set lige så meget.

 1. Indkomne forslag

Nej.

 1. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Merete Flendsted: Skal kontigentet ikke sættes op – det er uhørt lidt? Samme beløb i måske 20 år. Det dækker ikke en gang udgifterne til udsending af Klods Hans.

Ahmad Mahmoud: Kunne medlemskabet stige 50 kr.?

Cecilie Eken: Sæt kontigent op, og statusseminaret har nu et Winding Concept, så ud over stepperne

Merete Flendsted: det kræver mange resurser at få medlemstallet op. Det er godt at sætte medlemskontigent op nu, det er lettere end at få nye medlemmer. Og 50 nye i 2018 er super flot.

Lise Jæger: Vi kommer ikke til at miste en eneste, hvis vi sætter kontigent op med 50 kr.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning – 50 kr. forhøjelse fra 2020 er vedtaget.

 1. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant

PÅ VALG:

 • Bjarne W. Andresen– genvalg, blev valgt
 • Kent Poulsen – genvalg, blev valgt
 • Eline Mørch Jensen – genvalg, blev valgt
 • Amanda Sandegaard – ny, blev valg
 • Cecilie Bogh – ny, blev valgt

Valgt: Stig Bergmann er revisor, Lissi Aurvig stiller op som revisor og Merete Flendsted stiller op som revisorsuppleant. Alle blev valgt.

 1. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Gaver til Katarina Skovsende og Ellen Holmboe med tak for deres arbejde for bestyrelsen. Boggave til referent og dirigent.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Referat fra generalforsamling 2019