Referat fra generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 28. marts 2019 i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark. Referatet kan hentes her eller læses nedenfor. (På billedet Ahmad Mahmoud i samtale med Betina Falsing om rejsen fra en bogfremmed kultur til bestyrelsesmedlem i Selskabet/IBBY.)

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark

Generalforsamling 2019

28/3-2019 kl. 18-21

Deltagere: 15 medlemmer deltog plus IBBYs bestyrelse

Referent: Lise Jæger

Referatet er godkendt af dirigent Bo Gottlieb.

 1. Valg af dirigent

Bo Gottlieb er valgt.

 1. Bestyrelsens beretning

Se bilag.

Kommentarer fra medlemmer til bestyrelsens beretning:
Vagn Plenge: Sidste år foreslog Vagn, at IBBY skulle støtte enten det internationale arbejde i IBBY eller en fattig medlemsforening. Det blev vedtaget. Men hvad er der sket? Vagn Plenge meldte sig frivilligt.

Bjarne W. Andresen: Bestyrelsen skulle have haft strategimøde, hvor det skulle have været med, så derfor er der ikke truffet en beslutning endnu. Det skal være velovervejet og støtte over en længere periode, vi har ikke lovet, vi vil gøre dette, og det er ikke besluttet endnu.

Ahmad Mahmoud: Det blev ikke vedtaget, men det skulle op på et bestyrelsesmøde, og det skal være et bæredygtigt projekt og ikke en hovsaløsning. Vi har ikke brudt aftaler. Vagn Plenge må gerne sende en projektbeskrivelse af et konkret forslag, som kan gå videre til bestyrelsen.

Cecilie Eken: Ros til bestyrelsen, professionelt og fantastisk med nordisk samarbejde, oplagt at støtte lande, der kunne komme langt for ikke så mange penge. Men respekt for jeres tempo, I gør så meget, måske kan Vagns ekspertise komme ind her. Imponerende og godt gået.

Bo Gottlieb: Der er penge, og jeg vil gerne opfordre til, at man endnu engang laver en dublering i Aarhus af statusseminaret.

Michele Simonsen: Bindeled mellem IBBY Danmark og Bookbird – tema for 2020 er SKOLE I BØRNELITTERATUR OG BØRNELITTERATUR I SKOLEN. Det er ikke kun videnskabelige artikler, Michele vil gerne oversætte fra dansk til engelsk, hvis nogen har lyst til at forfatte en artikel?

Charlotte Flaskager Thomasen: Elsker IBBY, men svært at nå cafemøderne, som allerede begynder kl. 17, vil foretrække kl. 18.

Ellen Holmboe: Mange overvejelser ang. hvornår og hvad tid der skal være cafemøder.

Det skal være på vej hjem fra arbejde.

Kasper Købke: Overvej om det kan lade sig gøre med kl. 18.

Vagn Plenge: Videooptagelse som en mulighed.

 1. Regnskab ved kassereren

Se bilag.

 1. Budgetforslag ved kassereren

Ahmad Mahmoud: Antallet af medlemmer er steget, tilskuddet er 80.000 kr., de mangler i 2019, da det glippede med fondsansøgning, Statusseminariet: 2018: 30.000 og i 2019: 104.000 – prisen var sat op, og der var flere tilmeldte.

IBBY International koster, mødeomkost. og gaver, Cafemøder, porto stiger pga. flere medlemmer, nye medlemmer får 4 Klods Hans-blade.

Foldere og Bogbotten.dk.

Reception for Klods Hans-Prisen 12.972.

Øvrige udgifter, Pbs osv.

Verdens kongres Athen 2018.

Bratislava: Udgifter er hvert andet år men udgifterne i år er overgået til Bibiana.

Internationale møder: Ibby Nordisk først fra 2019.

Vi arbejder på at søge en del fonde.

Angående statusseminaret:

Michele Simonsen: Vi tjener penge på Statusseminar – men prisen betyder, at det kun er folk, der får betalt af deres institution. Vi har mange repræsenteret, men ikke forældre og bedsteforældre – kunne vi få fat i den gruppe og bringe prisen ned?

Lise Jæger: Det bliver for bred en målgruppe

Lissi Aurvig: Kunne man have pensionistrabatter?

Eline Mørch Jensen: Burde man lave rabatter? Men vi er endt med at sige, sidste år var der rabat for medlemmer, i år var det enkeltpersoner, som betaler lavere pris end institution. Vi har ønsket det skal være primært for fagfolk – altså formidlere, så bedsteforældrene er ikke målgruppen.

Bjarne W. Andresen Statusseminaret er for fagfolk, det bliver forkerte signaler vi sender, hvis det er for pensionister. Vi søger fonde, og man kigger på vores medlemstal, så mange medlemmer der betaler samlet set lige så meget.

 1. Indkomne forslag

Nej.

 1. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Merete Flendsted: Skal kontigentet ikke sættes op – det er uhørt lidt? Samme beløb i måske 20 år. Det dækker ikke en gang udgifterne til udsending af Klods Hans.

Ahmad Mahmoud: Kunne medlemskabet stige 50 kr.?

Cecilie Eken: Sæt kontigent op, og statusseminaret har nu et Winding Concept, så ud over stepperne

Merete Flendsted: det kræver mange resurser at få medlemstallet op. Det er godt at sætte medlemskontigent op nu, det er lettere end at få nye medlemmer. Og 50 nye i 2018 er super flot.

Lise Jæger: Vi kommer ikke til at miste en eneste, hvis vi sætter kontigent op med 50 kr.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning – 50 kr. forhøjelse fra 2020 er vedtaget.

 1. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant

PÅ VALG:

 • Bjarne W. Andresen– genvalg, blev valgt
 • Kent Poulsen – genvalg, blev valgt
 • Eline Mørch Jensen – genvalg, blev valgt
 • Amanda Sandegaard – ny, blev valg
 • Cecilie Bogh – ny, blev valgt

Valgt: Stig Bergmann er revisor, Lissi Aurvig stiller op som revisor og Merete Flendsted stiller op som revisorsuppleant. Alle blev valgt.

 1. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Gaver til Katarina Skovsende og Ellen Holmboe med tak for deres arbejde for bestyrelsen. Boggave til referent og dirigent.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Referat fra generalforsamling 2019

Beretning på generalforsamling 2019

Bestyrelsens beretningen for 2018 (plus/minus) blev aflagt på generalforsamlingen 28. marts 2019. Den kan hentes her eller læses nedenfor.

Beretning til generalforsamling i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, 2019

(Bilag til referatet fra generalforsamlingen)

Bjarne:

Vi vil fra bestyrelsen godt supplere den mail, som jeg sendte ud til alle medlemmer.

Den nye (vi kalder os unge) bestyrelse har brugt noget tid på at finde vore ben. Vi arbejder på at få mere velfungerende udvalg, så ikke alt skal gøres på bestyrelsesmøder. Vi er ti i bestyrelsen, hvilket er vigtigt for at få så mange af børnelitteraturens aktører med, men det gør også bestyrelsesmøderne tunge.

Redaktionen (med ny redaktør Leena Bækdal Jensen i spidsen) er et eksempel på, hvor det er blevet meget bedre. Betina og Kasper er vores repræsentanter i det nyopståede nordiske samarbejde. Og med Janne Hejgaard i spidsen er prisindstillingsområdet på vej til at blive mere struktureret. Håbet er, at vi i 2019 får lavet et egentligt indstillingsudvalg – igen for at aflaste bestyrelsen. Et forretningsudvalg (kasserer Ahmad, Kent og undertegnede) har taget nogle afgørelser, som var under bagatelgrænsen og ikke principielle.

Der har også været fejl. Vi er alle frivillige og kører mange kilometer på literen, når vi får anerkendelse, men nogle gange bliver vi også nødt til at komme med selvkritik. Den nye ansvarsfordeling betød bl.a., at vi ikke fik sendt en stor ansøgning til Kunststyrelsen. Vi erstatter den af en ansøgning til en ny fond samme sted, men det må ikke ske igen.

Til hjælp for det har vi dels redigeret et årshjul, som giver mere overblik over, hvornår hvad skal gøres. Dels har vi lavet et forretningsudvalg som før nævnt.

Bogbotten vil jeg også fremhæve. Den kan i højere grad kobles på navnet Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, men vi er godt på vej.

Nye medlemmer. Jeg har ikke tallet, men det er mange, for jeg sender hver gang et velkomstbrev med Klods Hans og bogen Malala, som er en donation fra vores faste støtte, Hjulet ved Vagn Plenge.

Vi er på nettet på to måder: via vores egen hjemmeside og via Facebook.

På hjemmesiden har vi fuld kontrol over, hvordan det ser ud. Hjemmesiden fungerer også som arkiv, hvor medlemmer og andre kan læse om f.eks. generalforsamlingen og uddelingen af Klods Hans-prisen. Vedtæger, navne på bestyrelsen osv. er også her – og så kan man via hjemmesiden tilmelde sig Statusseminar. Den største trafik er på bloggen, hvor vi primært fortæller om egne aktiviteter.

Når der er nyt på hjemmesiden, skriver vi om det på Facebook, hvor der også er kortere notitser om prisvindere og om andre samarbejdspartnere. Lige under 700 har valgt at følge siden, og det er både medlemmer og andre interesserede. I er flittige til at like og kommentere, og det er godt, for det sikrer, at mange får vore opslag at se.

Se mere på www.ibby.dk og www.facebook.com/ibbydenmark.

Betina:

Som traditionen foreskriver, blev Klods Hans-prisen uddelt til en person, institution eller en gruppe, der med entusiasme og nytænkning har gjort en særlig indsats for børne- og ungdomslitteraturen. Denne blev uddelt på BogForum den 27. oktober. Di Heslige Slønglers Klup fra Skanderborg modtog prisen for at hylde Lund Kirkegaards forfatterskab og for at skabe små Virgiler. Anne Sofie hammer læste eventyret om Klods-Hans op, og Rasmus Bregnhøi havde efter Di Heslige Slønglers Klups ønske tegnet årets Klods-Hans.

Janne Hejgaard:

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i marts 2018 og var til mit første bestyrelses­møde i april. De første par møder handlede for mig selvfølgelig meget om at lytte og finde ud af, hvad det nye arbejde gik ud på, og først et par måneder senere påtog jeg mig en decideret opgave: Jeg gennemarbejdede den såkaldte håndbog, som både er bestyrelsens logbog og en slags brugsanvisning.

Den rummer en oversigt over de bestyrelsesopgaver, som ligger året igennem, og den giver vejledning i, hvordan de forskellige opgaver helt praktisk håndteres. Desuden rummer den vores formål, som er en oversættelse til dansk af det formål, som hele det internationale IBBY har.

I bestyrelsemødet i slutningen af januar 2019 tog jeg en anden opgave, som mindede om den første: noget med at strukturere.

Nu gjaldt det den væsentlige del af bestyrelsens arbejde, som handler om at finde danske forfattere og illustratorer, eller mere bredt: danskere, som har positiv betydning for børnelitteraturen, og som på den ene eller anden måde har gjort sig særligt fortjent, og derfor er værdige til at blive indstillet til en pris eller foreslået som deltager i en udstilling eller lignende et eller andet sted på kloden.

Der er mange af den slags, og de har alle deres specifikke krav til, hvad en indstilling skal rumme, for at den indstillede kan komme i betragtning.

Senest har jeg lovet at bidrage med en artikel til vores udmærkede blad, Klods-Hans, som skal handle om Kulturministeriets børnebogspriser, og her er jeg særligt interesseret i de kriterier, som prismodtagerne bliver udvalgt efter.

Til sidst vil jeg fortælle, at jeg jo er aarhusianer og fx aktiv i Dansk Forfatter­forenings Aarhus-afdeling. Det ligger mig meget på sinde at gøre hovedstaden opmærksom på, at der finder rigtig mange, rigtigt kvalificerede børnebogsfolk vest for Storebælt, og at man fra hovedstaden, hvor de fleste kulturinstitutio­ner holder til, må gøre sig særligt umage med at løfte blikket og se lidt længere end til ens eget umiddelbare netværk. Ellers snyder man både sig selv og børnelitteraturen.

Ellen:

Cafémøderne er en vigtig del af IBBY’s ansigt udadtil. De gratis debatmøder, der er åbne for alle, handler om emner og tendenser, der rører sig i BU-litteraturen og samfundet. Siden sidste generalforsamling har vi afholdt fem cafémøder:

 • Cultural appropriation, april 2018, med vores egen Ahmad Mahmoud som mødeleder for en debat mellem forfatter Dorte Lilmose og forskerne Nadia Mansour og Mira C. Skadegård.
  Emnet Cultural appropriation er langt fra uddebatteret og har siden optrådt både i Klods Hans-bladet og på Statusseminaret 2019.
 • Barnets perspektiv i litteraturen, august 2018, Camilla Löfström i samtale med Peter Adolphsen og Hanne Kvist om det særlige greb at fortælle historien set gennem et barns øjne – både i børne- og voksenlitteraturen.
 • Horror i børnehøjde – om børns møde med gru og det grusomme, november 2018, med forfatter Ellen Holmboe i samtale med formand for Medierådet for børn og unge, Anne-Mette Thorhauge og forfatterne Bjarke Schjøtt Larsen og Morten Dürr om alt fra gyserbøger til barsk socialrealisme og klimaangst.
 • Bøger der heler, marts 2019, med forfatter Ellen Holmboe som tovholder på årets bredeste panel: forfatterne Line Leonhardt og Kirsten Sonne Harild, illustrator Birde Poulsen, Cay Corneliuson fra IBBY Sveriges Silent Book-initiativ og læge, adjunkt og underviser i narrativ medicin, Merethe Andersen. Kristeligt Dagblad sendte en journalist.
 • De unge og de tunge, januar 2019, en samtale mellem (ungdomsbogs)forfatterne Sarah Engell som den (knap så) unge og Kim Fupz som den tunge.

Det sidste arrangement er første skud på et nyt, spændende samarbejde, som vi har indledt med Sorte Diamant, der ønsker at sætte mere fokus på børnelitteraturen. Og i øvrigt et koncept, der fungerer virkelig godt: at lade en ung forfatter vælge en tung forfatter at tale bøger og forfatterliv med, uden moderator.

Et andet lovende samarbejde, der er kommet i stand siden sidst, er med Dansk Forfatterforenings BU-gruppe (børne- og ungdomsforfattere + illustratorer). Planen er at holde fælles fyraftensmøder, gratis og åbne for alle, i DFF’s fantastiske lokaler, hvor Tordenskjold boede de sidste år, indtil sin død i 1720.

Men der findes også en verden uden for Valby Bakke, og ønsket har længe været at brede cafémøder ud til resten af landet. Derfor er vi glade for det nye, spæde samarbejde med børnekulturskibet Bibiana om at holde flydende cafémøder i landets havnebyer. Mere om det næste år, håber vi.

Eline:

Den 18. januar afholdt Selskabet for fjerde år i træk Statusseminar for børne- og ungdomslitteratur for fagfolk og andre interesserede med dét til fælles, at de alle brænder for børne- og ungdomslitteraturen. I alt var vi 170 deltagere og medvirkende, heraf ca. 30 ikke-betalende gæster. Det er godt og vel 40 flere end sidste år, hvilket vi selv synes er ganske godt gået, ikke mindst i lyset af det stigende antal forlags-arrangementer samt diverse andre kurser og konferencer, som holdes rundt om i landet og som på forskellig vis også omhandler om børne- og ungdomslitteratur.

Måske skyldes det at Selskabet ikke repræsenterer særinteresser eller henvender sig til bestemte faggrupper, men er et åbent og uafhængigt netværk. Måske skyldes interessen også at vi forsøger at skabe et overblik over det store, brogede og sprudlende antal titler der hvert år udgives herhjemme. Og her taler vi vel at mærke kun om danske titler – ikke fordi resten af verden ikke interesserer os – men fordi vi kun har en dag til at dykke ned i de vigtigste tendenser inden for de udvalgte områder. I år inden for områderne tween-litteratur, Young Adult-litteratur og bøger med billeder i.

Ikke desto mindre var verden omkring os på programmet via dagens store fokus på multikulturelle tekster og repræsentationer i børne- og ungdomsbøgerne med inspirerende og vægtige bidrag fra Kristina Aamand, Nadia Mansour, Özlem Cekic og Anne Lise Marstrand-Jørgensen.

Og at programmet i dén grad levede op til deltagernes forventninger, kan vi med stor sikkerhed sige uden kun at læne os op ad vores fornemmelser, efter som vi i år for første gang bad folk om at udfylde et spørgeskema med ris, ros og forslag. En hel del valgte heldigvis at besvare vores spørgsmål og responsen var – i det store og hele – overvældende positiv! For ikke at sige begejstret!

Selvfølgelig var der nogen, der var mindre interesserede i visse emner end andre, eller nogen der savnede et særligt tema emne eller efterlyste en bestemt oplægsholder. Men ellers var der mest kritik af den til tider svingende lydkvalitet og forplejning, men heldigvis ingen surhed. På indholdssiden lød tilbagemeldingen generelt at folk havde haft stort udbytte og følte sig berigede. Flere skrev at de følte sig ”helt høje”, mens en enkelt erklærede at det var ”årets bedsteste dag”!

Udover alle roserne har vi også modtaget en lang række forslag og ideer til næste års statusseminar, som vil indgå i det kommende planlægningsarbejde, lige som vi er blevet lidt klogere på hvem der – i hvert fald i 2019 – udgjorde Statusseminarets målgruppe. Af spørgeskemaerne fremgår det nemlig bl.a. at der ud af de 170 tilstedeværende var

 • 13 mænd
 • 7 jyder
 • 5 fynboere

Samt at der var hhv. 1 deltager under 30 år, 17 under 40 og 37 under 50 år. Af deltagere mellem 50 og 60 var der 26, mens der var 8 under 70 og en enkelt under 80 år. En stor andel af deltagerne var ”gengangere” fra det sidste et eller flere års Statusseminarer, lige som mange har skrevet at de agter at vende tilbage igen næste år og i øvrigt vil anbefale deres kolleger at melde sig til.

Hvad angår deltagernes fordeling efter uddannelse og erhverv, så ser den nogenlunde sådan ud: 5 pædagoger, 38 lærere/skolebibliotekarer, 39 folke/børnebibliotekarer, 19 cand.mag eller cand.pæd og lign., 8 mastere i Børnelitteratur, 7 forlagsredaktører eller lign., 5 forfattere og 1 illustrator.

Igen i år sagde Biblioteket på Rentemestervej ”ja” til at stille deres smukke hus til rådighed, endda med kort varsel, da en vandskade på Kulturstationen i Vanløse betød, at vi ikke kunne være sikre på at få fred for håndværkerstøv- og støj. Derudover hjalp Biblioteket generøst med at få alt til at klappe og sørgede ikke mindst for en fin udstilling af (en stor del af) årets børne- og ungdomsbøger.

Kasper:

De nordiske IBBY-afdelinger fra henholdsvis Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark har besluttet at oprette et fælles nordisk talerør under navnet IBBY Nordic.

Der blevet taget tiltag til IBBY Nordic første gang til Verdenskongressen i Athen i august 2018. Udover et kort møde i København i forbindelse med Statusseminar 2019 blev det første officielle møde afholdt i Stockholm i slutningen af marts måned. Her var der repræsentanter tilstede fra alle lande, undtagen Island, der ikke havde mulighed for at være tilstede denne gang.

Mødet var et opstartsmøde, der skulle fastlægge de opgaver og rammer, som IBBY Nordic skal arbejde under. Her blev det besluttet, at hvert land stiller med 2 repræsentanter. 1 af disse personer er den primære kontaktperson fra det enkelte land. Der vil mindst en gang om året blive afholdt et fælles IBBY Nordic-møde. Værtsrollen til disse møder går på skift mellem landene, og vil blive planlagt i forbindelse med et relevant arrangement for børnelitteraturen.

Formålet er videns- & erfaringsdeling og udbredelse af kendskabet til nordisk børnelitteratur landene imellem, herunder de forskellige aktører, der på den ene eller anden måde bidrager til børnelitteraturen i Norden. I det brede perspektiv ønsker vi med IBBY Nordic at styrke bogens vej fra idé til barnets hånd. For at opnå dette er der allerede nu flere konkrete idéer hertil. Eksempelvis at dele artikler mellem landede, der således kan blive publiceret i de respektive medlemsblade, nyhedsbreve, hjemmesider og online fora.

Af større tiltag ønskes det, at vi igangsætter konkrete projekter på tværs af norden, der på den ene eller anden måde vil styrke børnelitteraturen. Næste IBBY Nordic møde afholdes i november i Oslo.

Betina:

IBBY Verdenskongres afholdes hvert 2. år. I 2018 var IBBY Grækenland værterne. Kasper Købke og Betina Falsing deltog fra IBBY Danmark. Det gennemkørende tema i Athen var immigration og flygtninge. Vand og mørke prægede den fremlagte litteratur, men håbet lyste i det fjerne og ledsagede forsamlingen gennem kongressen.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Beretning på generalforsamling 2019

Tre kandidater til Klods Hans Prisen 2019

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark uddeler hvert år Klods Hans Prisen til en person, en institution eller en gruppe, der har gjort en særlig indsats for børne- og ungdomslitteraturen. Prisoverrækkelsen har de senere år fundet sted på Bogforum, hvor prismodtageren modtager en original illustration af H.C. Andersens eventyr Klods Hans, udført af en illustrator, som – så vidt muligt – er valgt af prismodtageren selv. Efter højtlæsning af eventyret og en tale, der begrunder valget af prismodtager, er Selskabet vært ved en reception, hvor foreningens medlemmer og andre interesserede er velkomne. Klods Hans Prisen er tidligere gået til bl.a. Jens Andersen, Torben Weinreich, Nina Christensen, Lizzie Aurvig (Børnenes Boghandel) og Rachel Röst (Læs for Livet).

For første gang har Selskabet i år valgt at nominere tre kandidater til Klods Hans Prisen, nemlig:

(Teksten fortsætter under billedet.)

 • Anne-Marie Donslund: Initiativtager og projektleder for Litteratur- og Læsefestival for børn og unge i Odsherred. Festivalen giver Odsherreds børn og unge (3-19 år) en oplevelse med læsning og litteratur, hvor børnene bl.a. møder forfattere og illustratorer gennem foredrag og/eller workshops. Derudover er hun leder af Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland og har været med til at afholde Børnelitteraturkurset på Vallekilde Højskole, lige som hun har startet forfatterlinjen på højskolen samt været projektleder for Forfatterakademiet for Minoritetsunge i samarbejde med Manu Sareen.
 • Stine Reinholdt Hansen: En af hovedkræfterne bag Læsevaneundersøgelsen Greb til læselyst fra 2017, som tænketanken Fremtidens Biblioteker i samarbejde med Københavns Biblioteker, Læremiddel.dk og National Videncenter stod bag, lige som hun før det, i 2010, stod for en lignende undersøgelse med fokus på børns læsevaner. Dette arbejde har gjort det muligt at se på udviklingen på området og sat de 8-13-åriges læsevaner på dagsorden, ikke bare i skole- og biblioteksverden, men også blandt politikere, på avisredaktioner og blandt almindelige mennesker, som dermed har fået et kvalificeret grundlag at diskutere ud fra.
 • Nadia Mansour: Arbejder på en Ph.d. om multikulturel litteratur, som dels har til formål at udvikle en definition af, hvad multikulturel litteratur er, og dels undersøger, hvad der sker, når elever med forskellige kulturelle, religiøse, etniske og sproglige baggrunde arbejder sammen om multikulturelle fortællinger i danskfaget i folkeskolen. Sideløbende har Nadia formidlet sine erfaringer og forskningsresultater i artikler, debatindlæg, foredrag m.v. og talt for, at også børn med minoritetsbaggrund får mulighed for at se repræsentationer af deres kulturelle erfaringer i børne- og ungdomsbøgerne, så de føler sig set og accepterede.

Tekst af Eline Mørch Jensen

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Tre kandidater til Klods Hans Prisen 2019

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2016Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark holder generalforsamling torsdag den 28. marts 2019 kl. 18.00-21.00.

Generalforsamlingen holdes i kantinen hos Gyldendal, Klareboderne 3, København.

Dørene åbnes kl. 17.30, og vi er vært ved en sandwich og et glas vin eller vand. Generalforsamling kl. 18-19.30, derefter fortæller Ahmad Mahmoud om rejsen fra en bogfremmed barndom til en kassererpost i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Budgetforslag ved kassereren
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og skal være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlingen. Formanden kan kontaktes via info@ibby.dk.

Der skal vælges fire medlemmer til bestyrelsen, og følgende har allerede meddelt, at de stiller op:
Amanda Sandegaard (nyopstillet)
Bjarne W. Andresen (genopstillet)
Cecilie Bogh (nyopstillet)
Kent Poulsen (genopstillet)

Efter generalforsamlingen: Ahmad Mahmoud er vokset op i en familie, hvor hverdagen var præget af vold, kriminalitet og social kontrol. Biblioteket lå i baghaven og var Ahmads portal til verden udenfor parallelsamfundet.

I dag har Ahmad lagt den social/kulturelle arv på hylden, hvor den næsten er gemt og glemt mellem Ringenes Herre og andre klassikere. Han vil på sin sædvanlige tragikomiske facon fortælle om et liv, hvor bogen ikke havde værdi, men på trods af denne begrænsning ændrede hans liv.

Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2019

Læs om statusseminar 2019

Statusseminar 2019

Statusseminar for børne- og ungdomslitteratur med overblik over årets (2018) børne- og ungdomsbøger.

Allerede ved indskrivningen var der godt humør og høje forventninger.

Fredag den 18. januar 2019 kl. 9-16 mødtes fagpersoner fra alle børnelitteraturens aktører på Biblioteket på Rentemestervej, København. Læs her på siden om arrangementet og få litteraturlister mm.

Efter morgenmad og indskrivning bød Eline Mørch-Jensen fra Selskabet for Børnelitteratur velkommen og gav praktiske oplysninger. På sæderne lå dagens program, litteraturlister og deltagerlister. Der var lagt pauser ind til networking og spørgsmål, og vores hårdtprøvede teknikker baksede imens med lyden.

Betina Falsing, ligeledes medlem af bestyrelsen i Selskabet for Børnelitteratur, fortalte om bogbotten, som er ejet og financieret af Selskabet og drives af frivillige. Siden giver adgang til et sandt hav af boganmeldelser, skrevet af fagpersoner. Man kan søge på alder, på genrer og på meget mere.

Dagens første gennemgang af årets bøger stod Julie Arndrup og Laila Heskjær for. De fortalte om litteratur for tweens. Julie Arndrup er børnebibliotekar, projektleder og litteraturformidler, bl.a. via instagram og podcasten Børnebogcast, og Laila Heskjær er børnebibliotekar og cand. mag i moderne kultur og kulturformidling. Deres præsentation kan hentes i Power Point her.

Året YA-litteratur fortalte master i Børnelitteratur, lærermiddelforfatter, folkeskolelærer, PLC-medarbejder og redaktør på Bogbotten, Maria Louise Bjørn Bjerrum om.

Maria Louise Bjørn Bjerrums Power Point kan hentes her.

Efter en kort pause fik vi en peptalk om Læs for livet, som har modtaget Selskabet for Børnelitteraturs Klods Hans-pris.

Læs for livet kan besøges her og er et initiativ, som bruger bøger til at skabe social forandring og give udsatte børn og unge gode oplevelser og muligheder for bedre liv.

Illustrator og billedkunstner Kasper Købke fortalte om en illustrators hverdag kan være ved at give et eksempel fra sit eget arbejde.

Kasper Købke leverede et oplæg, hvor også deltagerne blev aktive, idet de selv skulle tegne.

De billedbøger, Kasper Købke omtalte i sit oplæg, kan ses her.

Inden frokost var der workshops, hvor man kunne tale med og stille spørgsmål til oplægsholderne. Der var også mulighed for at få hands on på de omtalte bøger. En stor del af deltagerne benyttede lejligheden til at netværke og til at se udstillingen af (et lille udvalg af) årets børne- og ungdomsbøger, som biblioteket havde stillet frem bagerst i lokalet.

Efter frokost lagde vi ud med endnu en pep talk, denne gang om masteruddannelsen i børns litteratur og medier.

Forfatteren Kristina Aamand fortalt om sin baggrund og sit forhold til bøger. Hun fulgte det op med et oplæg om brugen af hendes ungdomsbøger i undervisningen i udskolingen.

Kristina Aamands oplæg skal opleves live, men hun har delt sine Power Points med os. De kan hentes her.

Nadia Mansour, ph.d.-studerende ved læreruddannelsen, VIA Aarhus og Aarhus Universitet tog tråden op med et oplæg om multikulturel litteratur i danskfaget i skolen.

Både henvisninger til børnebøger og en del af de teoretiske betragtninger er tilgængelige for både deltagere og andre i Power Pointen her.

Flemming Møldrup er vært for tv-litteraturprogrammet “Vild med bøger” og børnebogsforfatter. Han interviewede forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen om hendes børnebog Havpaladset, som er illustreret af Otto Dickmeiss (Gyldendal 2018).

Özlem Cekic, dialogkaffe-kvinde, foredragsholder og forfatter til serien om pigen Ayse, rundede dagen af med at tale om, hvordan børnebøgerne i hendes liv har inspireret hende som menneske.

Hent programmet i pdf her.
Hent en samlet litteraturliste med program her.

Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Læs om statusseminar 2019

Statusseminaret flytter til Rentemestervej

OBS!OBS!OBS!

Statusseminar for børne- og ungdomslitteratur den 18.1.2019 flytter til Biblioteket på Rentemestervej i København på grund af risiko for støj- og støvgener i forbindelse med bygningsarbejde på Kulturstationen Vanløse.

Vi har rigtig gode erfaringer med Biblioteket på Rentemestervej, hvor vi også i januar i år afholdt sidste Statusseminar, og er taknemmelige over, at de igen lægger hus til. Det smukke bibliotek og kulturhus, skabt af tegnestuen COBE, ligger i det københavnske nordvestkvarter, nærmere bestemt Rentemestervej 76, 2400 København NV, hvortil man kan komme med bus nr. 5C og 350 C fra Nørreport station (til Huldgårds Plads/Frederikssundsvej).

Læs mere om statusseminar for børne- og ungdomslitteratur 2019 her.

(Foto fra statusseminar 2018 i Biblioteket på Rentemestervej: Bjarne W. Andresen.)

Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Statusseminaret flytter til Rentemestervej

Özlem Cekic på statusseminaret

BREAKING NEWS: Özlem Cekic på statusseminaret

Program-ændring på Statusseminar for børne- og ungdomslitteratur 2019: Özlem Cekic, dialogkaffe-kvinde og mor til bøgerne om pigen Ayse, runder dagen af med at fortælle om sit liv med børnelitteraturen efter afbud fra Peter Mygind.

Ôzlem Cekic vil bl.a. fortælle om hvilke børnebøger der har betydet noget for hende som menneske og hvorfor, hvilke bøger hun har fået læst højt eller læst selv og om hvilke bøger hun har savnet – også når hun har læst højt for sine egne børn. Og om hvad der fik hende i gang med at skrive serien om Ayse.

Foto: Jens Ulrich.
Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Özlem Cekic på statusseminaret

Klods Hans-prisen 2018: Di Heslige Slønglers Klup

Di Heslige Slønglers Klup modtog Klods Hans-prisen 2018 på BogForum 27. oktober 2018. Anne Sofie Hammer læste eventyret om Klods Hans, og Rasmus Bregnhøi havde tegnet årets plakat. Betina Falsing fra bestyrelsen ledte os gennem arrangementet og gav også en tale, hvor hun begrundede valget af Di Heslige Slønglers Klup.


Modtagerne af Klods Hans-prisen afsløres først for offentligheden under overrækkelsen. Men når der sidder en flok sløngler på første række, kan man få en anelse.

 

Der var mødt et talstærkt publikum op for at overvære arrangementet. Tak til alle, som har været med til at støtte op om vores anerkendelse af “en person, institution eller gruppe, der med entusiasme og nytænkning har gjort en særlig indsats for børne- og ungdomslitteraturen,” som det hedder i prisens formål.

Anne Sofie Hammer kom og læste op af eventyret om Klods Hans. Oplæsningen er en tradition, og i år har Anne Sofie velvilligt støttet os på denne måde. Også tak til hende.

 

 

Betina Falsing motiverede vores valg af De Heslige Slønglers Klup. Hele talen vil blive bragt i kvartalsbladet Klods Hans nr. 4-2018. De Heslige Slønglers Klup står bl.a. bag Sløngeldage.

 

 

Modtageren af Klods Hans-prisen vælger en kunstner, som fremstiller et originalt værk. Der følger ikke penge med Klods Hans-prisen, værket er den konkrete pris.

 

 

I år har Rasmus Bregnhøi illustreret denne plakat, som først blev afsløret ved prisoverrækkelsen.

 

 

 

Oversløngel Uffe Høi holdt en takketale.

 

 

 

Efter prisoverrækkelsen var Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, vært ved et traktement for prismodtagere og gæster.

 

Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Klods Hans-prisen 2018: Di Heslige Slønglers Klup

Så kan du melde dig til statusseminaret

Statusseminar for børne- og ungdomslitteratur 2019

– Overblik over årets (2018) børne- og ungdomsbøger med fokus på de vigtigste og mest spændende tendenser på området herhjemme.

Fredag den 18. januar 2019 kl. 9-16 på Biblioteket på Rentemestervej, København (Obs! Tidligere var statusseminaret annonceret på Kulturstationen Vanløse, men vi har flyttet det på grund af risiko for støj- og støvgener i forbindelse med bygningsarbejde.)

PROGRAM:

09.00-09.30:   Morgenmad og indskrivning
09.30-09.45:   Velkomst
09.45-09.50:   Pep talk: Bogbotten
09.50-10.20:   Årets bøger for tweens v. Julie Arndrup, børnebibliotekar, projektleder og litteraturformidler, bl.a. via instagram og podcasten Børnebogcast, og Laila Heskjær, børnebibliotekar og cand. mag i moderne kultur og kulturformidling
10.20-10.50:   Årets YA-litteratur v. Maria Louise Bjørn Bjerrum, Master i Børnelitteratur, lærermiddelforfatter, folkeskolelærer, PLC-medarbejder og redaktør på Bogbotten
10.50-11.05:   Pause
11.05-11.10:   Pep talk: Læs for livet
11.10-12.10:   Årets billedbøger og grafic novels v. Kasper Købke, illustrator og billedkunstner
12.10-12.40:   Workshops med oplægsholderne + hands on på de omtalte bøger
12.40-13.25:   Frokost
13.25-13.30:   Pep talk: Masteruddannelsen i børns litteratur og medier
13.30-14.00:  Om brugen af hendes ungdomsbøger i undervisningen v. Kristina Aamand, forfatter
14.00-14.30:  Om multikulturel litteratur i danskfaget i skolen v. Nadia Mansour, Ph.d.-studerende ved læreruddannelsen, VIA Aarhus og Aarhus Universitet
14.30-14.45:   Pause
14.45-15.15:   Vild med børnebøger: Anne Lise Marstrand-Jørgensen, forfatter, i samtale med Flemming Møldrup, vært for tv-litteraturprogrammet Vild med bøger og børnebogsforfatter, om hendes børnebog ”Havpaladset”, illustreret af Otto Dickmeiss (Gyldendal 2018)
15.15-15.20:   Pep talk: IBBYs Fyraftensmøder
15.20-15.50: Özlem Cekic, dialogkaffe-kvinde, foredragsholder og forfatter til serien om pigen Ayse, om hvordan børnebøgerne i hendes liv har inspireret hende som menneske.
15.50-16.00:   Farvel og tak!

Hent programmet i pdf her.

Tilmelding via Bibliodan.

Pris: Enkeltpersoner: 1095 kr. Institutioner: 1395 kr. pr. person.

Bemærk: Tidsfristen for early bird-pris udløb 28.10.
Bemærk også: I en tidligere udgave var Peter Mygind på programmet, men han har desværre meldt afbud.

Arrangør: Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark,

Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Så kan du melde dig til statusseminaret

Fra ide til bog

 

Tirsdag den 4. september 2018, kl. 19.00 – 21.30 afholder Dansk Forfatterforenings BU-gruppe (Børne – og ungdomslitteratur) et arrangement i Strandgade 6, stuen, København K, med tre oplæg fra forfattere /illustratorer, hvor de fortæller om deres arbejdsproces – fra ide til bog.

Vi har modtaget en invitation til et gratis arrangement i Dansk Forfatterforening:

Fra ide til bog

De fire meget anmelderroste bøger der vil blive præsenteret er:

 • Ida-Marie Rendtorffs prisbelønnede serie: Skyggefolket og hendes fantasyserie: Stemmetyven.
 • Anna Jacobina Jacobsens ordløse billedbog: Ø
 • Lise Villadsens debutroman Tigerhjerte, som hun startede på, som kun 14-årig.

Efter hvert oplæg er der mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Undervejs byder vi på lidt at spise og drikke.

Arrangementet er åbent for alle.

For at få en fornemmelse af, hvor mange der kommer, vil vi være glade for en (uforpligtende) tilmelding, som kan ske til: henriknilaus@gmail.com

Med venlig hilsen

BU-gruppen i Dansk Forfatterforening

Birde Poulsen og Henrik Nilaus

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Fra ide til bog